วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะสวรรค์ – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดเกาะสวรรค์ – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670316003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ