วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะวาลุการาม – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดเกาะวาลุการาม – ลำปาง

รหัสวัด : 03520103005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2430

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2449

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ