วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะลาน – ตาก

ชื่อวัด : วัดเกาะลาน – ตาก

รหัสวัด : 03630202003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2420

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2444

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ