วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะลอย – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเกาะลอย – ระยอง

รหัสวัด : 02210312004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2456

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/2/2526

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ