วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะลอย – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเกาะลอย – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300810012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/8/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ