วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะลอย – ตราด

ชื่อวัด : วัดเกาะลอย – ตราด

รหัสวัด : 02230305001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2425

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/4/2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด รหัสไปรษณีย์ 23150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ