วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะรี – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะรี – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160310007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/11/2534

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ