วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะราษฏร์ศรัทธาราม – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดเกาะราษฏร์ศรัทธาราม – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240702002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2419

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/6/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ