วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะรากเสียดนอก – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเกาะรากเสียดนอก – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03621102003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/3/2530

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/1/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ