วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะยายฉิม – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเกาะยายฉิม – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770403001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2520

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/7/2526

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ