วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะยวนสามัคคีธรรม – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดเกาะยวนสามัคคีธรรม – พัทลุง

รหัสวัด : 05931003003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/6/2560

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ