วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะมะม่วง – ตรัง

ชื่อวัด : วัดเกาะมะม่วง – ตรัง

รหัสวัด : 05920105002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/1/2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ