วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะมะนาว – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดเกาะมะนาว – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360706002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/8/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ