วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะพยาม – ระนอง

ชื่อวัด : วัดเกาะพยาม – ระนอง

รหัสวัด : 05850109001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/5/2548

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ