วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะพญาเจ่ง – นนทบุรี

13 ธ.ค. 2023
18

ชื่อวัด : วัดเกาะพญาเจ่ง – นนทบุรี

รหัสวัด : 02120601002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2318

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2330

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ