วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะฝ้าย – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเกาะฝ้าย – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620403004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/1/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 17/1/2551

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ