วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะผาคำ – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดเกาะผาคำ – เชียงราย

รหัสวัด : 03570803003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/6/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ