วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะบุก – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะบุก – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710403001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2514

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ