วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะบึงโบราณ – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดเกาะบึงโบราณ – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330517007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/5/2558

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ