วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะน้ำโจน – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเกาะน้ำโจน – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620107002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 15/8/2533

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ