วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะน้อยตะวันตก – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดเกาะน้อยตะวันตก – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640506003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/7/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ