วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700101008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2433

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2443

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ