วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะธรรมประทีป – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดเกาะธรรมประทีป – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05841701012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 8/10/2552

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ