วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะทองสม – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดเกาะทองสม – พัทลุง

รหัสวัด : 05930307002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/8/2518

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/8/2520

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ