วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะตาเถียร – ตาก

ชื่อวัด : วัดเกาะตาเถียร – ตาก

รหัสวัด : 03630106003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2351

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2482

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ