วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะตาล – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเกาะตาล – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620413002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 17/6/2499

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ