วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะคา – ลำปาง

13 ธ.ค. 2023
14

ชื่อวัด : วัดเกาะคา – ลำปาง

รหัสวัด : 03520306006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2364

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2519

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ