วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะขันธาวาส – พัทลุง

13 ธ.ค. 2023
22

ชื่อวัด : วัดเกาะขันธาวาส – พัทลุง

รหัสวัด : 05931001002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/9/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ