วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะขวาง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะขวาง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220104004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2431

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/11/2534

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ