วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะกา – นครนายก

ชื่อวัด : วัดเกาะกา – นครนายก

รหัสวัด : 02260205001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2424

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/3/2533

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ