วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกษแก้ว – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดเกษแก้ว – เชียงราย

รหัสวัด : 03570105002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2450

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/11/2478

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 19 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ