วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกษามคม – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดเกษามคม – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04402202005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2383

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/8/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ