วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกษหงษ์ – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดเกษหงษ์ – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04332003003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 30/12/2548

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ