วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกษร – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดเกษร – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370402001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2395

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2411

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ