วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกษรศีลคุณ – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดเกษรศีลคุณ – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410105002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 17/9/2513

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/12/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ