วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกษรวนาราม – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดเกษรวนาราม – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04400114004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2468

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/11/2534

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ