วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกษมสุทธาราม – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเกษมสุทธาราม – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760502003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/2/2500

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2500

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ