วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกษมสุข – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดเกษมสุข – เชียงราย

รหัสวัด : 03570113010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 7/11/2518

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2520

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ