วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกษมสุข – มุกดาหาร

ชื่อวัด : วัดเกษมสุข – มุกดาหาร

รหัสวัด : 04490101003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2346

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/6/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ