วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกษมสุขาราม – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดเกษมสุขาราม – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440308005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2484

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ