วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกษมสานต์ธรรมคุณ – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดเกษมสานต์ธรรมคุณ – สกลนคร

รหัสวัด : 04470115013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 23/12/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ