วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกษประชาสรรค์ – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเกษประชาสรรค์ – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03621003003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 7/11/2518

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ