วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกษตรโกสัย – หนองคาย

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดเกษตรโกสัย – หนองคาย

รหัสวัด : 04430112004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2420

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2430

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ