วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกษตราราม – นครปฐม

ชื่อวัด : วัดเกษตราราม – นครปฐม

รหัสวัด : 02730508003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2457

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2494

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ