วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกษตรสุวรรณ – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเกษตรสุวรรณ – ชลบุรี

รหัสวัด : 02201005005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/12/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ