วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกษตรสุขวนาราม – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดเกษตรสุขวนาราม – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650203008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ