วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกษตรสมบูรณ์ – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดเกษตรสมบูรณ์ – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340906004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/9/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ