วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกษตรสมบูรณ์ – พะเยา

ชื่อวัด : วัดเกษตรสมบูรณ์ – พะเยา

รหัสวัด : 03560310013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/12/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ