วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกษตรพัฒนา – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดเกษตรพัฒนา – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341515005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/5/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/12/2549

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ