วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกษตรพัฒนา – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดเกษตรพัฒนา – ยโสธร

รหัสวัด : 04350806007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/10/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/6/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ